Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 412
(1492 kB)
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s přístupem České republiky Úmluva o ochraně finančních zájmů Evropských společenství, vypracovaná na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii (Brusel, 26. července 1995), Protokol k Úmluvě o ochraně finančních zájmů Evropských společenství, vypracovaný na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii (Dublin, 27. září 1996), Druhý protokol k Úmluvě o ochraně finančních zájmů Evropských společenství, vypracovaný na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii (Brusel, 19. června 1997), a Protokol o výkladu Úmluvy o ochraně finančních zájmů Evropských společenství Soudním dvorem Evropských společenství prostřednictvím rozhodnutí o předběžné otázce, vypracovaný na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii (Brusel, 29. listopadu 1996)
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr spravedlnosti Pavel Blažek.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 3.9.2012.

Tento tisk projednává zároveň Poslanecká sněmovna pod sněmovním tiskem č. 789.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 19.11.2012.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 18.9.2012.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. Mgr. Miloš Malý, který přijal k tomuto tisku dne 17.10.2012 usnesení č. 254, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 412/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 2. schůzi a projednal jej dne 6.12.2012.

Svým usnesením č. 43, v hlasování č. 35 projednal tento tisk s výsledkem jednání - dává souhlas k ratifikaci.

Témata EUROVOC: Evropská uniefinancování EUfinanční nástroj EUratifikace dohodyČeská republika