Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 426
(231 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 731
Novela z. - horní zákon

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 731/0 dne 27. 6. 2012.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 28. 6. 2012 (usnesení č. 280). Určil zpravodaje: Mgr. Jan Čechlovský a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 10. 7. 2012 na 41. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1232).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 20. 9. 2012 na 46. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 20. 9. 2012 na 46. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 731/4, který byl rozeslán 21. 9. 2012 v 10:07.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 26. 9. 2012 na 46. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 239, usnesení č. 1324).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 4.10.2012.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 5.11.2012.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 9.10.2012.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Jiří Bis, který přijal k tomuto tisku dne 23.10.2012 usnesení č. 320, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 426/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 26. schůzi a projednal jej dne 25.10.2012.

Senát nepřijal k tisku usnesení.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 5. 11. 2012.
  Prezident zákon nepodepsal a 19. 11. 2012 vrátil zpět sněmovně.
  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen prezidentovi rozdán poslancům jako tisk 731/5.
  Stanovisko prezidenta rozdáno poslancům jako tisk 731/6.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Hlasování o zákonu vráceném prezidentem proběhlo 19. 12. 2012 na 49. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 280, usnesení č. 1439).

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 21. 12. 2012.

Témata EUROVOC: důlní provoznerostné zdrojeprodukty důlního dobýváníslužba ve veřejném zájmusoukromý majetek