Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 440
(418 kB)
Návrh senátního návrhu zákona senátorů Boženy Sekaninové, Zdeňka Škromacha a dalších, kterým se zrušuje karta sociálních systémů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovateli jsou senátorka Božena Sekaninová, senátor Zdeněk Škromach, senátorka Dagmar Terelmešová, senátorka Alena Gajdůšková, senátorka Eva Richtrová, senátor Jaroslav Doubrava, senátor Petr Gawlas, senátor Jozef Regec, senátorka Hana Doupovcová, senátorka Dagmar Zvěřinová, senátor Jan Žaloudík, senátor Jaromír Strnad, senátor Martin Tesařík, senátor Ivo Bárek, senátor Jan Hajda, senátor Jiří Lajtoch, senátor Miloš Janeček, senátor Pavel Lebeda, senátor Pavel Trpák, senátor Miroslav Nenutil, senátor Miroslav Antl, senátor Radek Sušil, senátor Marcel Chládek, senátor Josef Táborský, senátor Vladimír Dryml, senátor Karel Kapoun, senátor Karel Korytář, senátor Jiří Bis, senátor Josef Řihák, senátor Zdeněk Besta, senátor Miloš Malý, senátor Milan Štěch, senátor Petr Vícha, senátor Jaroslav Palas, senátorka Marta Bayerová, senátor Jiří Dienstbier, senátor Jaromír Jermář, senátorka Alena Dernerová, senátor Václav Homolka.

Informace o jednání v Senátu

Tento tisk byl předložen Senátu dne 25.10.2012.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 4.2.2013.

Senát přikázal senátní tisk dne 6.12.2012.

Garančním výborem je Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku, jehož zpravodajem je sen. MUDr. Petr Guziana, který přijal k tomuto tisku dne 23.1.2013 usnesení č. 14, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 440/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 2. schůzi a projednal jej dne 6.12.2012.

Svým usnesením č. 44, v hlasování č. 37 projednal tento tisk s výsledkem jednání - přikazuje.

Senát zařadil tisk na svou 4. schůzi a projednal jej dne 31.1.2013.

Svým usnesením č. 97, v hlasování č. 89 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje senátní návrh zákona.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 12. 2. 2013. Vláda zaslala stanovisko 13. 3. 2013. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 14. 3. 2013 jako tisk 913/1 (nesouhlas).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 913
N.z., kterým se zrušuje karta sociálních systémů

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 913/0 dne 8. 2. 2013. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0913S.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 20. 3. 2013 (usnesení č. 358). Určil zpravodaje: MUDr. Gabriela Pecková a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro sociální politiku

 • 1

  1. Čtení proběhlo 14. 5. 2013 na 53. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1636).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 18., 19. 6. 2013 na 54. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 19. 6. 2013 na 54. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 913/3, který byl rozeslán 20. 6. 2013 v 10:27.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 8. 8. 2013 na 57. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 51, usnesení č. 1744).

Navazující senátní tisk č. 160.

Témata EUROVOC: elektronické penízesociální dávkysociální službysociální zabezpečenízdravotně postižený člověk