Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 443
(235 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je zástupce skupiny poslanců Pavol Lukša.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 28. 8. 2012. Vláda zaslala stanovisko 20. 9. 2012. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 20. 9. 2012 jako tisk 785/1 (připomínky).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 785
Novela z. o Pozemkovém fondu ČR

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 785/0 dne 27. 8. 2012.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů). Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0785.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 26. 9. 2012 (usnesení č. 304). Určil zpravodaje: Ing. František Dědič a navrhl přikázat k projednání výborům: Zemědělský výbor

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 24. 10. 2012 na 47. schůzi. Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Projednávání pokračovalo 24. 10. 2012 na 47. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1336).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 2 dny.

 • V
  • Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 26. 10. 2012 usnesení doručené poslancům jako tisk 785/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 6. 11. 2012 na 47. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 6. 11. 2012 na 47. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 785/3, který byl rozeslán 6. 11. 2012 v 15:13.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 48 hodin po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 9. 11. 2012 na 47. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 229, usnesení č. 1375).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 12.11.2012.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 12.12.2012.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 13.12.2012.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. MVDr. Josef Řihák, který přijal k tomuto tisku dne 28.11.2012 usnesení č. 10, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 443/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 2. schůzi a projednal jej dne 6.12.2012.

Svým usnesením č. 40, v hlasování č. 32 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 462/2012.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 7. 12. 2012.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 13. 12. 2012.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 18. 12. 2012.

Témata EUROVOC: integrovaný program rozvojeregionální zemědělská politikarozvoj venkovaveřejné finance