Senát
Deváté funkční období 2012-2014
Senátní tisk č. 3
(30853 kB)
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Obchodní dohoda mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kolumbií a Peru na straně druhé, podepsaná dne 26. června 2012 v Bruselu
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 4.12.2012.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 18.2.2013.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 19.12.2012.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Leopold Sulovský, který přijal k tomuto tisku dne 23.1.2013 usnesení č. 25, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 3/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 6. schůzi a projednal jej dne 21.3.2013.

Svým usnesením č. 147, v hlasování č. 37 projednal tento tisk s výsledkem jednání - dává souhlas k ratifikaci.