Senát
Deváté funkční období 2012-2014
Senátní tisk č. 9
(2997 kB)
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva o vzájemné správní pomoci v daňových záležitostech ve znění Protokolu k této Úmluvě, která byla podepsána v Kapském městě v Jihoafrické republice dne 26. října 2012
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr financí Miroslav Kalousek.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 13.12.2012.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 18.2.2013.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 19.12.2012.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. MVDr. Josef Řihák, který přijal k tomuto tisku dne 23.1.2013 usnesení č. 38, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 9/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 8. schůzi a projednal jej dne 25.4.2013.

Svým usnesením č. 181, v hlasování č. 18 projednal tento tisk s výsledkem jednání - dává souhlas k ratifikaci.