Senát
Deváté funkční období 2012-2014
Senátní tisk č. 66
(2464 kB)
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Lucemburským velkovévodstvím o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku a Protokol k ní, které byly podepsány v Bruselu dne 5. března 2013
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr financí Miroslav Kalousek.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 20.3.2013.

Tento tisk projednává zároveň Poslanecká sněmovna pod sněmovním tiskem č. 947.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. MVDr. Josef Řihák, který přijal k tomuto tisku dne 2.5.2013 usnesení č. 85, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 66/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 11. schůzi a projednal jej dne 21.6.2013.

Svým usnesením č. 242, v hlasování č. 34 projednal tento tisk s výsledkem jednání - dává souhlas k ratifikaci.

Témata EUROVOC: Lucemburskodaňová úmluvadvojí zdaněníČeská republika