Senát
Deváté funkční období 2012-2014
Senátní tisk č. 86
(448 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr vnitra Jan Kubice.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 856
Novela z. o střelných zbraních - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 856/0 dne 21. 11. 2012.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 22. 11. 2012 (usnesení č. 324). Určil zpravodaje: Bc. Jan Pajer a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro bezpečnost

 • 1

  Čtení proběhlo 11. 12. 2012 na 49. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1406).

 • V
  • Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 28. 1. 2013 usnesení doručené poslancům jako tisk 856/1 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro bezpečnost projednal návrh zákona a vydal 8. 2. 2013 usnesení doručené poslancům jako tisk 856/2 (přerušuje projednávání).
  • Výbor pro bezpečnost projednal návrh zákona a vydal 15. 3. 2013 usnesení doručené poslancům jako tisk 856/3 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 20. 3. 2013 na 52. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 20. 3. 2013 na 52. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 856/4, který byl rozeslán 21. 3. 2013 v 13:21.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 27. 3. 2013 na 52. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 137, usnesení č. 1612).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 24.4.2013.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 24.5.2013.

Garančním výborem je Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, jehož zpravodajem je sen. Ing. Jaroslav Sykáček, který přijal k tomuto tisku dne 15.5.2013 usnesení č. 51, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 86/1.

Senát zařadil tisk na svou 10. schůzi a projednal jej dne 16.5.2013.

Svým usnesením č. 206, v hlasování č. 4 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 170/2013.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 30. 5. 2013.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 31. 5. 2013.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 17. 6. 2013.

Témata EUROVOC: evidence obyvatelstvanedovolený obchodobchod se zbraněmiosobní zbraňseznamstřelná zbraň a střelivo