Senát
Deváté funkční období 2012-2014
Senátní tisk č. 137
(351 kB)
Návrh senátního návrhu zákona senátora Libora Michálka a dalších senátorů o některých opatřeních ke zvýšení míry ochrany oznamovatelů jednání, které není v souladu s veřejným zájmem, a o změně dalších zákonů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovateli jsou senátor Libor Michálek, senátorka Alena Dernerová, senátor Tomio Okamura, senátor Zdeněk Brož, senátorka Miluše Horská, senátorka Marta Bayerová, senátorka Eva Syková, senátor Petr Šilar.

Informace o jednání v Senátu

Tento tisk byl předložen Senátu dne 17.7.2013.

Zpravodajem pro 1. čtení byl určen sen. JUDr. Miroslav Antl.

Senát zařadil tisk na svou 12. schůzi a projednal jej dne 22.8.2013.

Svým usnesením č. 307, v hlasování č. 43 projednal tento tisk s výsledkem jednání - vrací navrhovateli k dopracování.