Senát
Deváté funkční období 2012-2014
Senátní tisk č. 148
(295 kB)
Návrh zákona o Vojenské policii a o změně některých zákonů (zákon o Vojenské policii)
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr obrany Vlastimil Picek.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 916
Vl.n.z. o Vojenské policii - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 916/0 dne 12. 2. 2013.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 13. 2. 2013 (usnesení č. 348). Určil zpravodaje: Ing. Antonín Seďa a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro obranu

 • 1

  Čtení proběhlo 22. 3. 2013 na 52. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1596).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 80 dní.

 • V
  • Výbor pro obranu projednal návrh zákona a vydal 11. 6. 2013 usnesení doručené poslancům jako tisk 916/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 18. 6. 2013 na 54. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 18. 6. 2013 na 54. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 48 hodin po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 916/2, který byl rozeslán 19. 6. 2013 v 9:34.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 17. 7. 2013 na 56. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 36, usnesení č. 1729).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 5.8.2013.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 4.9.2013.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 5.8.2013.

Garančním výborem je Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, jehož zpravodajem je sen. Ing. Jaroslav Sykáček, který přijal k tomuto tisku dne 21.8.2013 usnesení č. 79, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 148/1.

Senát zařadil tisk na svou 12. schůzi a projednal jej dne 21.8.2013.

Svým usnesením č. 291, v hlasování č. 23 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 300/2013.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 27. 8. 2013.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 27. 8. 2013.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 28. 8. 2013.

Témata EUROVOC: armádapoliciepolovojenské síly