Senát
Deváté funkční období 2012-2014
Senátní tisk č. 194
(362 kB)
Návrh senátního návrhu zákona senátora Jaroslava Zemana a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovateli jsou senátor Jaroslav Zeman, senátor Jaroslav Doubrava, senátor Pavel Lebeda, senátorka Marta Bayerová, senátor Miroslav Krejča, senátorka Alena Dernerová.

Informace o jednání v Senátu

Tento tisk byl předložen Senátu dne 27.11.2013.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 16.2.2014.

Senát přikázal senátní tisk dne 18.12.2013.

Zpravodajem pro 1. čtení byl určen sen. Dagmar Terelmešová.

Garančním výborem je Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku, jehož zpravodajem je sen. Dagmar Terelmešová, který přijal k tomuto tisku dne 29.1.2014 usnesení č. 52, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 194/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 17. schůzi a projednal jej dne 18.12.2013.

Svým usnesením č. 396, v hlasování č. 18 projednal tento tisk s výsledkem jednání - přikazuje.

Senát zařadil tisk na svou 19. schůzi a projednal jej dne 20.3.2014.

Svým usnesením č. 445, v hlasování č. 52 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje senátní návrh zákona.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 2. 4. 2014. Vláda zaslala stanovisko 29. 4. 2014. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 29. 4. 2014 jako tisk 155/1 (neutrální).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 155
Novela z. o pomoci v hmotné nouzi

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 155/0 dne 31. 3. 2014. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0155.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 7. 5. 2014 (usnesení č. 63). Určil zpravodaje: MUDr. Jitka Chalánková a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro sociální politiku

 • 1

  1. Čtení proběhlo 11. 6. 2014 na 10. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 301).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona 3. 12. 2014 na 23. schůzi vzat zpět.

Témata EUROVOC: bezdomovecchudobafinanční pomocnouzová kolonieosídlenípronájem nemovitostisociální příspěvekzákladní životní potřeby