Senát
Deváté funkční období 2012-2014
Senátní tisk č. 196
(1032 kB)
Návrh senátního návrhu zákona senátora Jaroslava Zemana a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovateli jsou senátor Jaroslav Zeman, senátor Jaroslav Doubrava, senátor Pavel Lebeda, senátorka Marta Bayerová, senátor Miroslav Krejča, senátorka Alena Dernerová.

Informace o jednání v Senátu

Tento tisk byl předložen Senátu dne 27.11.2013.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 16.2.2014.

Senát přikázal senátní tisk dne 18.12.2013.

Zpravodajem pro 1. čtení byl určen sen. Ing. Ivo Bárek.

Garančním výborem je Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, jehož zpravodajem je sen. Ing. Ivo Bárek, který přijal k tomuto tisku dne 12.2.2014 usnesení č. 72, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 196/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 17. schůzi a projednal jej dne 18.12.2013.

Svým usnesením č. 399, v hlasování č. 21 projednal tento tisk s výsledkem jednání - přikazuje.

Senát zařadil tisk na svou 19. schůzi a projednal jej dne 19.3.2014.

Svým usnesením č. 434, v hlasování č. 38 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje senátní návrh zákona.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 2. 4. 2014. Vláda zaslala stanovisko 29. 4. 2014. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 29. 4. 2014 jako tisk 153/1 (souhlas).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 153
Novela z. o odpadech

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 153/0 dne 28. 3. 2014. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0153P.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 7. 5. 2014 (usnesení č. 63). Určil zpravodaje: RSDr. Josef Nekl a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro životní prostředí

 • 1

  1. Čtení proběhlo 11. 6. 2014 na 10. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 299).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 15. 7. 2014 na 12. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 15. 7. 2014 na 12. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 153/3, který byl rozeslán 15. 7. 2014 v 18:08.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 23. 7. 2014 na 12. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 63, usnesení č. 387).

Navazující senátní tisk č. 324.

Témata EUROVOC: kovový odpadkrádežnakládání s odpademneželezné rudyodpadrecyklace odpadutrestná činnost