Senát
Deváté funkční období 2012-2014
Senátní tisk č. 213
(1961 kB)
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Lucemburským velkovévodstvím o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku a Protokol k ní, které byly podepsány v Bruselu dne 5. března 2013
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr financí Andrej Babiš.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 20.1.2014.

Tento tisk projednává zároveň Poslanecká sněmovna pod sněmovním tiskem č. 94.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 22.3.2014.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 21.1.2014.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Jaromír Strnad, který přijal k tomuto tisku dne 19.2.2014 usnesení č. 181, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 213/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 20. schůzi a projednal jej dne 23.4.2014.

Svým usnesením č. 454, v hlasování č. 6 projednal tento tisk s výsledkem jednání - dává souhlas k ratifikaci.

Témata EUROVOC: Lucemburskodaňová úmluvadvojí zdaněnízkrácení daněČeská republika