Senát
Deváté funkční období 2012-2014
Senátní tisk č. 240
(1791 kB)
Výroční zpráva Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových za rok 2013
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je Miloslav Vaněk.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 25.2.2014.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 18.3.2014.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. MVDr. Josef Řihák, který přijal k tomuto tisku dne 15.5.2014 usnesení č. 217, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 240/1.

Senát zařadil tisk na svou 21. schůzi a projednal jej dne 30.5.2014.

Svým usnesením č. 509 projednal tento tisk s výsledkem jednání - vyslovuje souhlas.

Svým usnesením č. 510, v hlasování č. 41 projednal tento tisk s výsledkem jednání - bere na vědomí.