Senát
Deváté funkční období 2012-2014
Senátní tisk č. 251
(1188 kB)
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změna Přílohy I Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr školství, mládeže a tělovýchovy Marcel Chládek.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 14.3.2014.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 17.5.2014.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 18.3.2014.

Garančním výborem je Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, který přijal k tomuto tisku dne 16.4.2014 usnesení č. 195, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 251/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 22. schůzi a projednal jej dne 18.6.2014.

Svým usnesením č. 516, v hlasování č. 5 projednal tento tisk s výsledkem jednání - dává souhlas k ratifikaci.