Senát
Deváté funkční období 2012-2014
Senátní tisk č. 262
(729 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr dopravy Antonín Prachař.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 47
Novela z. o civilním letectví - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 47/0 dne 3. 12. 2013.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 19. 12. 2013 (usnesení č. 14). Určil zpravodaje: Mgr. Václav Snopek, CSc. a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 5. 2. 2014 na 6. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 91).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 27. 2. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 47/1 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro bezpečnost projednal návrh zákona a vydal 28. 2. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 47/2 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 18. 3. 2014 na 7. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 18. 3. 2014 na 7. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 47/3, který byl rozeslán 19. 3. 2014 v 16:09.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 26. 3. 2014 na 7. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 114, usnesení č. 193).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 7.4.2014.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 7.5.2014.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 8.4.2014.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Petr Bratský, který přijal k tomuto tisku dne 15.4.2014 usnesení č. 197, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 262/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 20. schůzi a projednal jej dne 23.4.2014.

Svým usnesením č. 472, v hlasování č. 32 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Dne 25.4.2014 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 127/2014.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 25. 4. 2014 poslancům jako tisk 47/4.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 25. 4. 2014 poslancům jako tisk 47/5.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 11. 6. 2014 na 10. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 40, usnesení č. 298).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 20. 6. 2014.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 24. 6. 2014.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 1. 7. 2014.

Témata EUROVOC: Eurocontrolcivilní letectvídopravní nehodaletecká dopravaletecký provoznavigační zařízenívzdušná bezpečnost