Senát
Deváté funkční období 2012-2014
Senátní tisk č. 284
(380 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr zemědělství Marian Jurečka.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 72
Novela z. o potravinách - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 72/0 dne 6. 1. 2014.
  Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 13. 1. 2014. Určil zpravodaje: Ing. Pavel Kováčik a navrhl přikázat k projednání výborům: Zemědělský výbor (rozhodnutí č. 6)

 • 1

  Čtení proběhlo 5. 2. 2014 na 6. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 90).

 • V
  • Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 5. 3. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 72/1 (přerušuje projednávání).
  • Výbor pro zdravotnictví projednal navíc návrh zákona a vydal 11. 3. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 72/2 (doporučuje schválit).
  • Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 23. 4. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 72/3 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro zdravotnictví projednal navíc návrh zákona a vydal 25. 4. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 72/4 (stanovisko).
  • Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 29. 4. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 72/5 (pozměňovací návrhy).
  • Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 6. 5. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 72/6 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 7. 5. 2014 na 8. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 7. 5. 2014 na 8. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 72/7, který byl rozeslán 7. 5. 2014 v 14:44.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 14. 5. 2014 na 8. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 154, usnesení č. 261).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 26.5.2014.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 25.6.2014.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 27.5.2014.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. MVDr. Josef Řihák, který přijal k tomuto tisku dne 11.6.2014 usnesení č. 226, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 284/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 22. schůzi a projednal jej dne 18.6.2014.

Svým usnesením č. 530, v hlasování č. 19 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 20.6.2014 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 139/2014.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 24. 6. 2014.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 8. 7. 2014.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů .

Témata EUROVOC: bezpečnost potravinhygiena výživyinformace pro spotřebiteleinspekce potravinlidská výživaochrana spotřebitelepotravinová legislativapotravinypotravinářská výrobapřibližování legislativy