Senát
Deváté funkční období 2012-2014
Senátní tisk č. 302
(325 kB)
Návrh na působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v letech 2013 a 2014 s výhledem na rok 2015
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr obrany Martin Stropnický.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 11.6.2014.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 18.6.2014.

Garančním výborem je Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, jehož zpravodajem je sen. Ing. Jaroslav Sykáček, který přijal k tomuto tisku dne 22.7.2014 usnesení č. 181, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 302/1.

Senát zařadil tisk na svou 23. schůzi a projednal jej dne 23.7.2014.

Svým usnesením č. 555, v hlasování č. 4 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje.