Senát
Deváté funkční období 2012-2014
Senátní tisk č. 303
(344 kB)
Návrh senátního návrhu zákona senátorů Radka Martínka, Martina Tesaříka, Stanislava Juránka, Miloše Malého a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovateli jsou senátor Radko Martínek, senátor Martin Tesařík, senátor Stanislav Juránek, senátor Miloš Malý, senátor Zdeněk Škromach, senátor František Bublan, senátorka Milada Emmerová, senátorka Marta Bayerová, senátor Hassan Mezian, senátor Jan Horník, senátor Miroslav Nenutil, senátorka Eva Syková, senátorka Hana Doupovcová, senátor Lubomír Franc, senátor Jaroslav Doubrava, senátor Zdeněk Besta, senátorka Miluše Horská.

Informace o jednání v Senátu

Tento tisk byl předložen Senátu dne 11.6.2014.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 18.8.2014.

Senát přikázal senátní tisk dne 19.6.2014.

Zpravodajem pro 1. čtení byl určen sen. Ing. Petr Vícha.

Garančním výborem je Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, jehož zpravodajem je sen. Ing. Petr Vícha, který přijal k tomuto tisku dne 16.7.2014 usnesení č. 104, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 303/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 22. schůzi a projednal jej dne 19.6.2014.

Svým usnesením č. 549, v hlasování č. 47 projednal tento tisk s výsledkem jednání - přikazuje.

Senát zařadil tisk na svou 24. schůzi a projednal jej dne 27.8.2014.

Svým usnesením č. 592, v hlasování č. 29 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje senátní návrh zákona.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 5. 9. 2014. Vláda zaslala stanovisko 2. 10. 2014. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 2. 10. 2014 jako tisk 287/1 (neutrální).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 287
Novela z. o místních poplatcích

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 287/0 dne 3. 9. 2014. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0287.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 9. 10. 2014 (usnesení č. 96). Určil zpravodaje: Mgr. Jiří Zemánek a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení
  Návrh zákona 23. 12. 2014 vzat zpět před projednáváním v 1. čtení.

Témata EUROVOC: daňová úlevaekologická daňmístní daňnakládání s odpademnáklady za znečištěníodpad