Senát
Deváté funkční období 2012-2014
Senátní tisk č. 330
(321 kB)
Návrh senátního návrhu zákona senátora Františka Bublana a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovateli jsou senátor František Bublan, senátorka Alena Gajdůšková, senátor Petr Vícha, senátorka Dagmar Zvěřinová, senátorka Dagmar Terelmešová, senátorka Milada Emmerová, senátor Miloš Malý, senátor Karel Kapoun, senátorka Eva Richtrová, senátor Radek Sušil, senátor Milan Štěch, senátorka Eva Syková, senátor Ivo Bárek, senátor Pavel Trpák, senátor Zdeněk Berka, senátor Jan Látka, senátor Lubomír Franc, senátorka Hana Doupovcová, senátor Jaromír Strnad, senátor Zdeněk Besta, senátor Zdeněk Škromach, senátor Karel Korytář, senátor Martin Tesařík, senátor Jiří Lajtoch, senátor Jan Žaloudík.

Informace o jednání v Senátu

Tento tisk byl předložen Senátu dne 26.8.2014.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 3.3.2015.

Senát přikázal senátní tisk dne 1.10.2014.

Zpravodajem pro 1. čtení byl určen sen. JUDr. Miroslav Antl.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, který přijal k tomuto tisku dne 26.11.2014 usnesení č. 4, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 330/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 25. schůzi a projednal jej dne 1.10.2014.

Svým usnesením č. 599, v hlasování č. 11 projednal tento tisk s výsledkem jednání - přikazuje.

Senát zařadil tisk na svou 2. schůzi a projednal jej dne 3.12.2014.

Svým usnesením č. 33, v hlasování č. 12 projednal tento tisk s výsledkem jednání - odročuje jednání.

Senát nepřijal k tisku usnesení.