Senát
Deváté funkční období 2012-2014
Senátní tisk č. 331
(383 kB)
Návrh senátního návrhu zákona senátora Zdeňka Škromacha a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 120/2001 Sb., zákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovateli jsou senátor Zdeněk Škromach, senátor Milan Štěch, senátorka Alena Gajdůšková, senátor Petr Vícha, senátorka Dagmar Terelmešová, senátorka Dagmar Zvěřinová, senátorka Milada Emmerová, senátor Miroslav Nenutil, senátor Miloš Malý, senátor Karel Kapoun, senátorka Eva Richtrová, senátor Jan Látka, senátor Lubomír Franc, senátorka Eva Syková, senátor Zdeněk Berka, senátor Ivo Bárek, senátorka Hana Doupovcová, senátor Zdeněk Besta, senátor Josef Táborský, senátor Pavel Trpák, senátor Pavel Lebeda, senátor Hassan Mezian, senátor Karel Korytář, senátor Jaromír Jermář, senátor Jan Žaloudík.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 15. 1. 2016. Vláda zaslala stanovisko 10. 2. 2016. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 10. 2. 2016 jako tisk 694/1 (neutrální).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 694
Novela z. - autorský zákon

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 694/0 dne 13. 1. 2016. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0694P.

Informace o jednání v Senátu

Tento tisk byl předložen Senátu dne 26.8.2014.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 27.3.2015.

Senát přikázal senátní tisk dne 1.2.2015.

Zpravodajem pro 1. čtení byl určen sen. JUDr. Miroslav Antl.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, který přijal k tomuto tisku dne 26.11.2014 usnesení č. 5, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 331/1.

Senát zařadil tisk na svou 25. schůzi a projednal jej dne 1.10.2014.

Svým usnesením č. 600, v hlasování č. 12 projednal tento tisk s výsledkem jednání - přikazuje.

Senát zařadil tisk na svou 2. schůzi a projednal jej dne 3.12.2014.

Svým usnesením č. 35, v hlasování č. 15 projednal tento tisk s výsledkem jednání - odročuje jednání.

Senát zařadil tisk na svou 6. schůzi a projednal jej dne 25.2.2015.

Svým usnesením č. 92, v hlasování č. 10 projednal tento tisk s výsledkem jednání - odročuje jednání.

Senát zařadil tisk na svou 8. schůzi a projednal jej dne 13.5.2015.

Svým usnesením č. 136, v hlasování č. 24 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje senátní návrh zákona.

Navazující senátní tisk č. 125.

Témata EUROVOC: autorské právoduševní vlastnictvíhudbareprodukováníumělecká profese