Senát
Deváté funkční období 2012-2014
Senátní tisk č. 352
(305 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je zástupce skupiny poslanců Margita Balaštíková.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 16. 5. 2014. Vláda zaslala stanovisko 11. 6. 2014. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 11. 6. 2014 jako tisk 199/1 (neutrální).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 199
Novela z. - veterinární zákon - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 199/0 dne 15. 5. 2014. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0199P.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 18. 6. 2014 (usnesení č. 76). Určil zpravodaje: Ing. Marie Pěnčíková a navrhl přikázat k projednání výborům: Zemědělský výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 17. 7. 2014 na 12. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 386).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 50 dní.

 • V
  • Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 8. 9. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 199/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 18. 9. 2014 na 17. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 18. 9. 2014 na 17. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 199/3, který byl rozeslán 19. 9. 2014 v 9:56.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 26. 9. 2014 na 17. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 283, usnesení č. 445).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 7.10.2014.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 6.11.2014.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 7.10.2014.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. MVDr. Josef Řihák, který přijal k tomuto tisku dne 20.10.2014 usnesení č. 271, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 352/1.

Senát zařadil tisk na svou 26. schůzi a projednal jej dne 23.10.2014.

Svým usnesením č. 641, v hlasování č. 63 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 24.10.2014 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 264/2014.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 3. 11. 2014.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 6. 11. 2014.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 12. 11. 2014.

Témata EUROVOC: bezpečnost potravinchov zvířatveterinární inspekceveterinární legislativazdravotní rizikozdraví veřejnostizdraví zvířatživočišná říše