Senát
Desáté funkční období 2014-2016
Senátní tisk č. 172
(457 kB)
Návrh senátního návrhu zákona senátora Zdeňka Škromacha a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony
Náhled podkladového materiálu

Navrhovateli jsou senátor Zdeněk Škromach, senátorka Emilie Třísková, senátor Antonín Maštalíř, senátor Karel Kratochvíle, senátor Pavel Štohl, senátor Miroslav Nenutil, senátor Jan Látka, senátor František Bublan, senátor Jan Hajda, senátor Petr Gawlas, senátor Vladimír Plaček, senátor Jiří Dienstbier, senátor Josef Táborský, senátor Lubomír Franc, senátor Jaroslav Malý, senátor Miloš Malý, senátor Zdeněk Besta, senátor Petr Vícha, senátor Jaromír Jermář, senátorka Eva Syková, senátorka Božena Sekaninová, senátorka Milada Emmerová, senátor Jan Žaloudík, senátor Martin Tesařík, senátor Ivo Bárek, senátor František Čuba, senátor Václav Homolka, senátor Radek Sušil, senátor Miroslav Antl.

Informace o jednání v Senátu

Tento tisk byl předložen Senátu dne 17.12.2015.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 5.3.2016.

Senát přikázal senátní tisk dne 6.1.2016.

Zpravodajem pro 1. čtení byl určen sen. Jiří Vosecký.

Garančním výborem je Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku, jehož zpravodajem je sen. Jiří Vosecký, který přijal k tomuto tisku dne 27.1.2016 usnesení č. 65, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 172/1.

Senát zařadil tisk na svou 17. schůzi a projednal jej dne 6.1.2016.

Svým usnesením č. 313, v hlasování č. 9 projednal tento tisk s výsledkem jednání - přikazuje.

Senát zařadil tisk na svou 20. schůzi a projednal jej dne 16.3.2016.

Svým usnesením č. 370, v hlasování č. 26 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje senátní návrh zákona.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 23. 3. 2016. Vláda 19. 4. 2016 nezaujala stanovisko.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 744
Novela z. - zákoník práce

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 744/0 dne 22. 3. 2016. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0744.

Témata EUROVOC: mzdapojistnépracovní nezpůsobilostsociální dávkysociální zabezpečenízdravotní pojištěnízákoník práce