Senát
Desáté funkční období 2014-2016
Senátní tisk č. 189
(521 kB)
Návrh senátního návrhu zákona senátorky Miluše Horské, senátora Zbyňka Linharta a dalších, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovateli jsou senátorka Miluše Horská, senátor Zbyněk Linhart, senátor Petr Šilar, senátor Jan Horník, senátor Václav Hampl, senátorka Alena Šromová, senátor Jiří Vosecký, senátor Leopold Sulovský, senátor Stanislav Juránek, senátor Zdeněk Brož, senátor Luděk Jeništa, senátor František Bradáč, senátor Jiří Šesták, senátor Jiří Čunek, senátor Zdeněk Papoušek, senátor Jiří Carbol, senátor Patrik Kunčar.

Informace o jednání v Senátu

Tento tisk byl předložen Senátu dne 4.2.2016.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 30.6.2016.

Senát přikázal senátní tisk dne 3.3.2016.

Zpravodajem pro 1. čtení byl určen sen. Mgr. Radko Martínek.

Garančním výborem je Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, jehož zpravodajem je sen. Mgr. Radko Martínek, který přijal k tomuto tisku dne 18.5.2016 usnesení č. 118, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 189/1.

Garančním výborem je Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, jehož zpravodajem je sen. Mgr. Radko Martínek, který přijal k tomuto tisku dne 13.7.2016 usnesení č. 128, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 189/3.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 19. schůzi a projednal jej dne 3.3.2016.

Svým usnesením č. 353, v hlasování č. 38 projednal tento tisk s výsledkem jednání - přikazuje.

Senát zařadil tisk na svou 24. schůzi a projednal jej dne 25.5.2016.

Svým usnesením č. 445, v hlasování č. 34 projednal tento tisk s výsledkem jednání - odročuje jednání.

Senát zařadil tisk na svou 26. schůzi a projednal jej dne 14.7.2016.

Svým usnesením č. 504, v hlasování č. 32 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje senátní návrh zákona.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 27. 7. 2016. Vláda zaslala stanovisko 25. 8. 2016. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 25. 8. 2016 jako tisk 878/1 (nesouhlas).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 878
Novela z. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 878/0 dne 26. 7. 2016. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0878P.

Témata EUROVOC: hospodářská podporaobecní rozpočetregionální hospodářstvírozpočet krajeveřejné financeúzemní samospráva