Senát
Desáté funkční období 2014-2016
Senátní tisk č. 305
(1614 kB)
Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem v roce 2015
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je guvernér ČNB Miroslav Singer; Jiří Rusnok.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 29.6.2016.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 2.8.2016.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Jaromír Strnad, který přijal k tomuto tisku dne 23.8.2016 usnesení č. 233, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 305/1.

Senát zařadil tisk na svou 4. schůzi a projednal jej dne 18.1.2017.

Svým usnesením č. 76, v hlasování č. 40 projednal tento tisk s výsledkem jednání - bere na vědomí.