Senát
Desáté funkční období 2014-2016
Senátní tisk č. 321
(3382 kB)
Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změny Přílohy I a Přílohy II Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 16.8.2016.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 22.10.2016.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 23.8.2016.

Garančním výborem je Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, jehož zpravodajem je sen. PaedDr. Václav Homolka, který přijal k tomuto tisku dne 6.10.2016 usnesení č. 195, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 321/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 3. schůzi a projednal jej dne 14.12.2016.

Svým usnesením č. 51, v hlasování č. 5 projednal tento tisk s výsledkem jednání - dává souhlas k ratifikaci.