Senát
Desáté funkční období 2014-2016
Senátní tisk č. 337
(1127 kB)
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Pařížská dohoda
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr životního prostředí Richard Brabec.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 6.10.2016.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 17.12.2016.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 18.10.2016.

Garančním výborem je Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, jehož zpravodajem je sen. RNDr. Jitka Seitlová, který přijal k tomuto tisku dne 29.11.2016 usnesení č. 7.

Garančním výborem je Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, jehož zpravodajem je sen. RNDr. Jitka Seitlová, který přijal k tomuto tisku dne 4.1.2017 usnesení č. 19, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 337/1.

Garančním výborem je Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, jehož zpravodajem je sen. RNDr. Jitka Seitlová, který nepřijal k tomuto tisku dne 11.4.2017 žádné usnesení. Průběh jednání je uveden v záznamu z jednání č. 2, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 337/3.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 6. schůzi a projednal jej dne 19.4.2017.

Svým usnesením č. 144, v hlasování č. 36 projednal tento tisk s výsledkem jednání - dává souhlas k ratifikaci.