Senát
Desáté funkční období 2014-2016
Senátní tisk č. 347
(506 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr vnitra Milan Chovanec.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 909
Novela z. o evidenci obyvatel

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 909/0 dne 16. 9. 2016.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 6. 10. 2016 (usnesení č. 319). Určil zpravodaje: Ing. Věra Kovářová a navrhl Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako garanční.

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 19. 10. 2016 na 50. schůzi.
  Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení (usnesení č. 1387).
  Návrh projednán v podrobné rozpravě 19. 10. 2016 na 50. schůzi.
  Návrh zákona přijat (hlasování č. 90, usnesení č. 1387).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 4.11.2016.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 4.12.2016.

Garančním výborem je Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, jehož zpravodajem je sen. Mgr. Zdeňka Hamousová, který přijal k tomuto tisku dne 29.11.2016 usnesení č. 6, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 347/1.

Senát zařadil tisk na svou 2. schůzi a projednal jej dne 30.11.2016.

Svým usnesením č. 27, v hlasování č. 11 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 1.12.2016 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 456/2016.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 5. 12. 2016.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 19. 12. 2016.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 21. 12. 2016.

Témata EUROVOC: azylové právocizí státní občanevidence obyvatelstva