Senát
Desáté funkční období 2014-2016
Senátní tisk č. 350
(585 kB)
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím právní úpravy rozpočtové odpovědnosti
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr financí Andrej Babiš.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 413
Vl.n.z. o změně zák. v souvisl. s přij. zák. o rozp.odpověd. - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 413/0 dne 25. 2. 2015.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 26. 2. 2015 (usnesení č. 145). Určil zpravodaje: Ing. Václav Votava a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 11. 3., 8. 4. 2015 na 26. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 701).

 • V
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 11. 5. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 413/1 (přerušuje projednávání).
  • Výbor pro zdravotnictví projednal navíc návrh zákona a vydal 16. 6. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 413/2 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 16. 10. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 413/3 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro zdravotnictví projednal navíc návrh zákona a vydal 20. 10. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 413/4 (přerušuje projednávání).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 7. 9. 2016 na 49. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 7. 9. 2016 na 49. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 413/5, který byl rozeslán 9. 9. 2016 v 10:10.

 • G
  • Rozpočtový výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 22. 9. 2016 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 413/6 (stanovisko).
 • 3

  3. Čtení proběhlo 19. 10. 2016 na 50. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1381).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 4.11.2016.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 4.12.2016.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Jaromír Strnad, který přijal k tomuto tisku dne 29.11.2016 usnesení č. 15, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 350/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 2. schůzi a projednal jej dne 30.11.2016.

Svým usnesením č. 34, v hlasování č. 21 projednal tento tisk s výsledkem jednání - zamítá.

Dne 1.12.2016 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 24/2017.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 1. 12. 2016 poslancům jako tisk 413/7.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 1. 12. 2016 poslancům jako tisk 413/8.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 17. 1. 2017 na 54. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 152, usnesení č. 1522).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 19. 1. 2017.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 23. 1. 2017.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 1. 2. 2017.

Témata EUROVOC: rozpočtová politikarozpočtová pravidlastátní rozpočetveřejné finance