Senát
Desáté funkční období 2014-2016
Senátní tisk č. 353
(479 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je zástupce skupiny poslanců Stanislav Huml.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 15. 7. 2016. Vláda zaslala stanovisko 1. 8. 2016. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 1. 8. 2016 jako tisk 866/1 (souhlas).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 866
Novela z. o daních z příjmů

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 866/0 dne 14. 7. 2016. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0866.

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 2. 8. 2016. Určil zpravodaje: prof. Ing. Karel Rais, CSc., MBA a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 7. 9. 2016 na 49. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1317).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 22. 9. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 866/2 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 12. 10. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 866/3 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 18. 10. 2016 na 50. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 18. 10. 2016 na 50. schůzi.
  K návrhu zákona nebyly podány žádné pozměňovací návrhy.
  Garanční výbor nebude návrh projednávat.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 19. 10. 2016 na 50. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 81, usnesení č. 1384).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 4.11.2016.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 4.12.2016.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Pavel Štohl, který přijal k tomuto tisku dne 29.11.2016 usnesení č. 9, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 353/1.

Senát zařadil tisk na svou 2. schůzi a projednal jej dne 1.12.2016.

Svým usnesením č. 44, v hlasování č. 44 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 1.12.2016 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 454/2016.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 5. 12. 2016.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 19. 12. 2016.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 21. 12. 2016.

Témata EUROVOC: armádadaň z příjmůpodmínky pro odchod do důchoduprofesionální armádarodinné přídavkysociální příspěvekvojenský personálúmrtí při výkonu povolání