Senát
Desáté funkční období 2014-2016
Senátní tisk č. 355
(520 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr zemědělství Marian Jurečka.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 839
Novela z. o spotřebních daních - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 839/0 dne 16. 6. 2016.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).
  Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 22. 6. 2016. Určil zpravodaje: Ing. Miroslav Kalousek a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor (rozhodnutí č. 50)

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě .
  Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Čtení proběhlo 12., 13. 7. 2016 na 48. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1297).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 31. 8. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 839/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 1. 9. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 839/2 (pozměňovací návrhy).
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 7. 9. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 839/3 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 16. 9. 2016 na 49. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 16. 9. 2016 na 49. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 839/4, který byl rozeslán 16. 9. 2016 v 14:15.

 • G
  • Zemědělský výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 6. 10. 2016 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 839/5 (stanovisko).
 • 3

  3. Čtení proběhlo 21. 10. 2016 na 50. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 128, usnesení č. 1396).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 4.11.2016.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 4.12.2016.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Jan Veleba, který přijal k tomuto tisku dne 29.11.2016 usnesení č. 11, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 355/1.

Senát zařadil tisk na svou 2. schůzi a projednal jej dne 1.12.2016.

Svým usnesením č. 42, v hlasování č. 40 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 1.12.2016 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 453/2016.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 5. 12. 2016.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 19. 12. 2016.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 21. 12. 2016.

Témata EUROVOC: daňová úlevadieselová naftaminerální olejspotřební daňživočišná výroba