Senát
Desáté funkční období 2014-2016
Senátní tisk č. 356
(391 kB)
Závěry z jednání Evropské rady konané ve dnech 20. a 21. října 2016
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je předseda vlády Bohulav Sobotka.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 2.11.2016.

Garančním výborem je Výbor pro záležitosti Evropské unie, jehož zpravodajem je sen. prof.RNDr. Václav Hampl, který přijal k tomuto tisku dne 2.11.2016 usnesení č. 243, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 356/1.

Senát zařadil tisk na svou 2. schůzi a projednal jej dne 30.11.2016.

Svým usnesením č. 24, v hlasování č. 8 projednal tento tisk s výsledkem jednání - bere na vědomí.