Senát
Jedenácté funkční období 2016-2018
Senátní tisk č. 1
(616 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr zemědělství Marian Jurečka.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 712
Novela z. o vinohradnictví a vinařství - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 712/0 dne 3. 2. 2016.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 18. 2. 2016 (usnesení č. 250). Určil zpravodaje: Ing. Pavel Kováčik a navrhl Zemědělský výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 22. 4. 2016 na 44. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1198).

 • V
  • Garanční Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 12. 5. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 712/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 27. 6. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 712/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 16. 9. 2016 na 49. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 16. 9. 2016 na 49. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 712/3, který byl rozeslán 22. 9. 2016 v 9:11.

 • G
  • Zemědělský výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 6. 10. 2016 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 712/4 (stanovisko).
 • 3

  3. Čtení proběhlo 21. 10. 2016 na 50. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1397).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 18.11.2016.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 18.12.2016.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 22.11.2016.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Jan Hajda, který přijal k tomuto tisku dne 7.12.2016 usnesení č. 22, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 1/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 3. schůzi a projednal jej dne 14.12.2016.

Svým usnesením č. 53, v hlasování č. 20 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Dne 15.12.2016 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 26/2017.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 15. 12. 2016 poslancům jako tisk 712/5.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 15. 12. 2016 poslancům jako tisk 712/6.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 17. 1. 2017 na 54. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 148, usnesení č. 1520).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 19. 1. 2017.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 23. 1. 2017.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 1. 2. 2017.

Témata EUROVOC: dohled nad trhemhroznové vínojakost výrobkuoznačení původuvinicevinohradnictvívínoúprava zboží pro prodej