Senát
Jedenácté funkční období 2016-2018
Senátní tisk č. 5
(656 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Náhled podkladového materiálu

Navrhovateli jsou ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček, ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 706
Novela z. o léčivech - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 706/0 dne 28. 1. 2016.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 18. 2. 2016 (usnesení č. 706). Určil zpravodaje: prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc. a navrhl Výbor pro zdravotnictví jako garanční a navrhl přikázat k projednání dalšímu výboru: Zemědělský výbor.

 • 1

  Čtení proběhlo 3. 5. 2016 na 44. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1202).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 13. 9. 2016 na 49. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 13. 9. 2016 na 49. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 706/4, který byl rozeslán 16. 9. 2016 v 12:21.

 • G
  • Výbor pro zdravotnictví vydal usnesení garančního výboru, které bylo 14. 10. 2016 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 706/5 (stanovisko).
 • 3

  3. Čtení proběhlo 9. 11. 2016 na 50. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1411).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 18.11.2016.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 18.12.2016.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 22.11.2016.

Garančním výborem je Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku, jehož zpravodajem je sen. Ing.arch. Daniela Filipiová, který přijal k tomuto tisku dne 13.12.2016 usnesení č. 7, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 5/1.

Senát zařadil tisk na svou 3. schůzi a projednal jej dne 14.12.2016.

Svým usnesením č. 62, v hlasování č. 46 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Dne 15.12.2016 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 66/2017.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 15. 12. 2016 poslancům jako tisk 706/6.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 15. 12. 2016 poslancům jako tisk 706/7.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 31. 1. 2017 na 54. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 280, usnesení č. 1538).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 2. 2. 2017.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 14. 2. 2017.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 20. 2. 2017.

Témata EUROVOC: farmaceutická legislativafarmaceutický výrobeklékpřibližování legislativyveterinární lékzdravotnická legislativazdraví veřejnostizdraví zvířat