Senát
Jedenácté funkční období 2016-2018
Senátní tisk č. 7
(499 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr financí Andrej Babiš.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 782
Novela z. o stavebním spoření

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 782/0 dne 19. 4. 2016.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 20. 4. 2016 (usnesení č. 274). Určil zpravodaje: Ing. Roman Procházka a navrhl Rozpočtový výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 31. 5. 2016 na 47. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1244).

 • V
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 9. 6. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 782/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 31. 8. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 782/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 7. 9. 2016 na 49. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 7. 9. 2016 na 49. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 782/3, který byl rozeslán 8. 9. 2016 v 13:54.

 • G
  • Rozpočtový výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 22. 9. 2016 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 782/4 (stanovisko).
 • 3

  3. Čtení proběhlo 9. 11. 2016 na 50. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 317, usnesení č. 1414).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 18.11.2016.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 18.12.2016.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 22.11.2016.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Karel Kratochvíle, který přijal k tomuto tisku dne 7.12.2016 usnesení č. 19, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 7/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 3. schůzi a projednal jej dne 14.12.2016.

Svým usnesením č. 56, v hlasování č. 24 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 15.12.2017 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 461/2017.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 15. 12. 2016.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 20. 12. 2016.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 22. 12. 2016.

Témata EUROVOC: bytová politikafinanční pomochypotekární úvěrstavební výpomocstátní podpora