Senát
Jedenácté funkční období 2016-2018
Senátní tisk č. 8
(563 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr financí Andrej Babiš.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 812
Novela z. o účetnictví - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 812/0 dne 12. 5. 2016.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 12. 5. 2016 (usnesení č. 278). Určil zpravodaje: Ing. Karel Fiedler a navrhl Rozpočtový výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 31. 5. 2016 na 47. schůzi.
  Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Čtení proběhlo 31. 5. 2016 na 47. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1245).

 • V
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 9. 6. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 812/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 31. 8. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 812/2 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 7. 9. 2016 na 49. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 7. 9. 2016 na 49. schůzi.
  K návrhu zákona nebyly podány žádné pozměňovací návrhy.
  Garanční výbor nebude návrh projednávat.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 9. 11. 2016 na 50. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 318, usnesení č. 1415).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 18.11.2016.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 18.12.2016.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 22.11.2016.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Pavel Štohl, který přijal k tomuto tisku dne 7.12.2016 usnesení č. 18, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 8/1.

Senát zařadil tisk na svou 3. schůzi a projednal jej dne 14.12.2016.

Svým usnesením č. 57, v hlasování č. 25 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 15.12.2016 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 462/2017.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 15. 12. 2016.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 20. 12. 2016.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 22. 12. 2016.

Témata EUROVOC: ekologická odpovědnostfinanční účetnictvíinformacepodniková politikasociální odpovědnost podnikůsociální stavvýměna informacíúčetnictví