Senát
Jedenácté funkční období 2016-2018
Senátní tisk č. 9
(473 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovateli jsou poslanec Jiří Dolejš, poslankyně Gabriela Hubáčková.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 18. 9. 2015. Vláda zaslala stanovisko 13. 10. 2015. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 13. 10. 2015 jako tisk 596/1 (nesouhlas).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 596
Novela z. o dani z přidané hodnoty

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 596/0 dne 16. 9. 2015.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů). Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0596P.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 21. 10. 2015 (usnesení č. 208). Určil zpravodaje: Ing. Václav Votava a navrhl Rozpočtový výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 9. 11. 2016 na 50. schůzi. Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení (usnesení č. 1420). Návrh byl projednán v obecné rozpravě 9. 11. 2016 na 50. schůzi.
  Návrh zákona byl přijat (usnesení č. 1420).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 18.11.2016.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 18.12.2016.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 22.11.2016.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Lumír Aschenbrenner, který přijal k tomuto tisku dne 7.12.2016 usnesení č. 20, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 9/1.

Senát zařadil tisk na svou 3. schůzi a projednal jej dne 14.12.2016.

Svým usnesením č. 63, v hlasování č. 48 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 15.12.2016 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 15. 12. 2016.
  Prezident zákon nepodepsal a 20. 12. 2016 vrátil zpět sněmovně.
  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen prezidentovi rozdán poslancům jako tisk 596/2.
  Stanovisko prezidenta rozdáno poslancům jako tisk 596/3.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Hlasování o zákonu vráceném prezidentem proběhlo 10. 1. 2017 na 54. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 16, usnesení č. 1492).

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 1. 2. 2017.

Témata EUROVOC: daň z přidané hodnotydaňová úlevanovinyperiodikumsazba DPHtisk