Senát
Jedenácté funkční období 2016-2018
Senátní tisk č. 10
(416 kB)
Návrh senátního návrhu zákona senátorky Jitky Seitlové a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovateli jsou senátorka Jitka Seitlová, senátor Jiří Čunek, senátor Petr Šilar, senátorka Alena Šromová, senátor Zdeněk Brož, senátor František Bradáč, senátor Petr Vícha, senátor Jan Horník, senátor Zbyněk Linhart, senátor Ivo Valenta, senátor Miloš Vystrčil, senátor Jiří Vosecký, senátor Patrik Kunčar, senátor Lumír Kantor.

Informace o jednání v Senátu

Tento tisk byl předložen Senátu dne 21.11.2016.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 30.1.2017.

Senát přikázal senátní tisk dne 1.12.2016.

Zpravodajem pro 1. čtení byl určen sen. Ing. Jiří Burian.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. Ing. Jiří Burian, který přijal k tomuto tisku dne 22.2.2017 usnesení č. 17, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 10/1.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. Ing. Jiří Burian, který přijal k tomuto tisku dne 29.3.2017 usnesení č. 31.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. Ing. Jiří Burian, který přijal k tomuto tisku dne 12.4.2017 usnesení č. 32, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 10/3.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 2. schůzi a projednal jej dne 1.12.2016.

Svým usnesením č. 45, v hlasování č. 45 projednal tento tisk s výsledkem jednání - přikazuje.

Senát zařadil tisk na svou 6. schůzi a projednal jej dne 20.4.2017.

Svým usnesením č. 161, v hlasování č. 65 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje senátní návrh zákona.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 4. 5. 2017. Vláda zaslala stanovisko 1. 6. 2017. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 1. 6. 2017 jako tisk 1108/1 (souhlas).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 1108
Novela z. - občanský soudní řád

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1108/0 dne 3. 5. 2017.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů). Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 1108.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 15. 6. 2017 (usnesení č. 402). Určil zpravodaje: Mgr. Jan Farský a navrhl Ústavně právní výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 12. 7. 2017 na 59. schůzi. Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení (usnesení č. 1759). Návrh byl projednán v obecné rozpravě 12. 7. 2017 na 59. schůzi.
  Návrh zákona byl přijat (hlasování č. 202, usnesení č. 1759).

Navazující senátní tisk č. 178.

Témata EUROVOC: bytové právodluhnemovitostprávní systémpřevod vlastnictvírozsudeksoudní řízenívlastnický podíl