Senát
Jedenácté funkční období 2016-2018
Senátní tisk č. 11
(1463 kB)
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol, jímž se mění Evropská úmluva o krajině, přijatý ve Štrasburku dne 15. června 2016
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr životního prostředí Richard Brabec.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 21.11.1016.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 21.1.2017.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 22.11.2016.

Garančním výborem je Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, jehož zpravodajem je sen. Ing. Jiří Carbol, který přijal k tomuto tisku dne 4.1.2017 usnesení č. 21, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 11/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 5. schůzi a projednal jej dne 8.3.2017.

Svým usnesením č. 115, v hlasování č. 43 projednal tento tisk s výsledkem jednání - dává souhlas k ratifikaci.