Senát
Jedenácté funkční období 2016-2018
Senátní tisk č. 21
(14777 kB)
Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2015
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr životního prostředí Richard Brabec.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 15.12.2016.

Garančním výborem je Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, jehož zpravodajem je sen. Jan Látka, který přijal k tomuto tisku dne 1.3.2017 usnesení č. 27, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 21/1.

Senát zařadil tisk na svou 5. schůzi a projednal jej dne 8.3.2017.

Svým usnesením č. 117, v hlasování č. 45 projednal tento tisk s výsledkem jednání - bere na vědomí.