Senát
Jedenácté funkční období 2016-2018
Senátní tisk č. 23
(4897 kB)
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o strategickém partnerství mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kanadou na straně druhé podepsaná v Bruselu dne 30. října 2016
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr zahraničních věcí Lubomír Zaorálek.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 16.12.2016.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 18.2.2017.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 20.12.2016.

Garančním výborem je Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, jehož zpravodajem je sen. Mgr. Bc. Zdeněk Brož, který přijal k tomuto tisku dne 1.3.2017 usnesení č. 20, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 23/1.

Senát zařadil tisk na svou 5. schůzi a projednal jej dne 9.3.2017.

Svým usnesením č. 121, v hlasování č. 49 projednal tento tisk s výsledkem jednání - dává souhlas k ratifikaci.