Senát
Jedenácté funkční období 2016-2018
Senátní tisk č. 25
(2140 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr životního prostředí Richard Brabec.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 501
Novela z. o ochraně přírody a krajiny

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 501/0 dne 2. 6. 2015.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 4. 6. 2015 (usnesení č. 172). Určil zpravodaje: PhDr. Robin Böhnisch a navrhl Výbor pro životní prostředí jako garanční.

 • 1

  1. Čtení proběhlo 7. 10. 2015 na 33. schůzi. Projednávání návrhu bylo přerušeno. Čtení proběhlo 20. 1. 2016 na 39. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1041).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 80 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Projednávání návrhu zákona 4. 5. 2016 na 44. schůzi přerušeno.
  Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 25. 5. 2016 na 47. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 25. 5. 2016 na 47. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 501/4, který byl rozeslán 27. 5. 2016 v 9:28.

 • G
 • 3

  3. Čtení bylo zahájeno 1. 7. 2016 na 48. schůzi.
  Projednávání zákona bylo přerušeno.
  Projednávání pokračovalo 2. 12. 2016 na 53. schůzi.
  Návrh zákona schválen (usnesení č. 1439).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 20.12.2016.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 19.1.2017.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 20.12.2016.

Garančním výborem je Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, jehož zpravodajem je sen. RNDr. Jitka Seitlová, který přijal k tomuto tisku dne 4.1.2017 usnesení č. 17, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 25/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 4. schůzi a projednal jej dne 18.1.2017.

Svým usnesením č. 75, v hlasování č. 37 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Dne 20.1.2017 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 123/2017.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 20. 1. 2017 poslancům jako tisk 501/6.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 20. 1. 2017 poslancům jako tisk 501/7.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 21. 2., 1. 3. 2017 na 55. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 184, usnesení č. 1577).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 6. 3. 2017.
  Prezident zákon nepodepsal a 10. 3. 2017 vrátil zpět sněmovně.
  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen prezidentovi rozdán poslancům jako tisk 501/8.
  Stanovisko prezidenta rozdáno poslancům jako tisk 501/9.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Hlasování o zákonu vráceném prezidentem proběhlo 4. 4. 2017 na 56. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 45, usnesení č. 1606).

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 11. 4. 2017.

Témata EUROVOC: chráněné územínárodní parkochrana životního prostředípřírodní rezervace