Senát
Jedenácté funkční období 2016-2018
Senátní tisk č. 26
(478 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr životního prostředí Richard Brabec.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 739
Novela z. o ochraně přírody a krajiny

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 739/0 dne 15. 3. 2016.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 31. 3. 2016 (usnesení č. 264). Určil zpravodaje: PhDr. Robin Böhnisch a navrhl Výbor pro životní prostředí jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 3. 6. 2016 na 47. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1262).

 • V
  • Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 24. 6. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 739/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Výbor pro životní prostředí projednal návrh zákona a vydal 13. 7. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 739/2 (pozměňovací návrhy).
  • Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 1. 9. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 739/3 (doporučuje zamítnout).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 9. 9. 2016 na 49. schůzi.
  V podrobné rozpravě byl 9. 9. 2016 na 49. schůzi schválen návrh, aby se garanční výbor návrhem nezabýval (usnesení č. 1348).
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 9. 9. 2016 na 49. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 739/4, který byl rozeslán 13. 9. 2016 v 22:03.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 2. 12. 2016 na 53. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1440).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 20.12.2016.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 19.1.2017.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 20.12.2016.

Garančním výborem je Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, jehož zpravodajem je sen. RNDr. Jitka Seitlová, který přijal k tomuto tisku dne 4.1.2017 usnesení č. 18, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 26/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 4. schůzi a projednal jej dne 19.1.2017.

Svým usnesením č. 82, v hlasování č. 49 projednal tento tisk s výsledkem jednání - zamítá.

Dne 20.1.2017 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 20. 1. 2017 poslancům jako tisk 739/5.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 20. 1. 2017 poslancům jako tisk 739/6.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 21. 2. 2017 na 55. schůzi.
  Sněmovna zákon nepřijala (hlasování č. 22).

Témata EUROVOC: chráněné územínáhrada škodyochrana krajinyochrana životního prostředípůda ve vlastnictví státuveřejné vlastnictví