Senát
Jedenácté funkční období 2016-2018
Senátní tisk č. 29
(451 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr spravedlnosti Robert Pelikán.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 588
Novela z. - trestní zákoník

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 588/0 dne 3. 9. 2015.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 3. 9. 2015 (usnesení č. 188). Určil zpravodaje: Mgr. Marie Benešová a navrhl Ústavně právní výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 4. 5. 2016 na 44. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1207).

 • V
  • Garanční Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 15. 6. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 588/1 (přerušuje projednávání).
  • Výbor pro bezpečnost projednal návrh zákona a vydal 27. 6. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 588/2 (přerušuje projednávání).
  • Výbor pro bezpečnost projednal návrh zákona a vydal 2. 9. 2016 záznam z jednání doručený poslancům jako tisk 588/3.
  • Garanční Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 5. 9. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 588/4 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 7. 9. 2016 na 49. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 7. 9. 2016 na 49. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 588/5, který byl rozeslán 9. 9. 2016 v 12:29.

 • G
  • Ústavně právní výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 29. 9. 2016 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 588/6 (stanovisko).
 • 3

  3. Čtení proběhlo 9. 12. 2016 na 53. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1481).

Hlasování č. 355 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 20.12.2016.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 19.1.2017.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 20.12.2016.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. JUDr. Miroslav Antl, který přijal k tomuto tisku dne 11.1.2017 usnesení č. 10, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 29/1.

Senát zařadil tisk na svou 4. schůzi a projednal jej dne 19.1.2017.

Svým usnesením č. 86, v hlasování č. 57 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 20.1.2017 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 58/2017.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 31. 1. 2017.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 14. 2. 2017.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 20. 2. 2017.

Témata EUROVOC: nápravně výchovné zařízenítrestní zákoníkvězeňské právovězeňský režimvýkon trestu