Senát
Jedenácté funkční období 2016-2018
Senátní tisk č. 46
(3027 kB)
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva Rady Evropy proti obchodování s lidskými orgány (Santiago de Compostela, 25. 3. 2015)
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr spravedlnosti Robert Pelikán.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 9.2.2017.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. JUDr. Miroslav Antl, který přijal k tomuto tisku dne 29.3.2017 usnesení č. 28, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 46/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 6. schůzi a projednal jej dne 19.4.2017.

Svým usnesením č. 149, v hlasování č. 41 projednal tento tisk s výsledkem jednání - dává souhlas k ratifikaci.