Senát
Jedenácté funkční období 2016-2018
Senátní tisk č. 51
(608 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 296/2008 Sb., o zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka a o změně souvisejících zákonů (zákon o lidských tkáních a buňkách), ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 810
Novela z. o lidských tkáních a buňkách - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 810/0 dne 11. 5. 2016.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 12. 5. 2016 (usnesení č. 278). Určil zpravodaje: doc. MUDr. Leoš Heger, CSc. a navrhl Výbor pro zdravotnictví jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 9. 9. 2016 na 49. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1342).

 • V
  • Garanční Výbor pro zdravotnictví projednal návrh zákona a vydal 18. 10. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 810/1 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 6. 12. 2016 na 53. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 6. 12. 2016 na 53. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 810/2, který byl rozeslán 6. 12. 2016 v 15:43.

 • G
  • Výbor pro zdravotnictví vydal usnesení garančního výboru, které bylo 5. 1. 2017 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 810/3 (stanovisko).
 • 3

  3. Čtení proběhlo 13. 1. 2017 na 54. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 94, usnesení č. 1516).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 13.2.2017.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 15.3.2017.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 14.2.2017.

Garančním výborem je Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku, jehož zpravodajem je sen. prof.MUDr. Jaroslav Malý, který přijal k tomuto tisku dne 22.2.2017 usnesení č. 23, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 51/1.

Senát zařadil tisk na svou 5. schůzi a projednal jej dne 9.3.2017.

Svým usnesením č. 122, v hlasování č. 52 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Dne 10.3.2017 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 136/2017.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 10. 3. 2017 poslancům jako tisk 810/4.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 10. 3. 2017 poslancům jako tisk 810/5.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 4. 4. 2017 na 56. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 49, usnesení č. 1607).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 10. 4. 2017.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 13. 4. 2017.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 24. 4. 2017.

Témata EUROVOC: bioetikakmenová buňkalékařstvíobchod s orgánytransplantace orgánů