Senát
Jedenácté funkční období 2016-2018
Senátní tisk č. 61
(16145 kB)
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Republiky Tádžikistán o leteckých službách
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr dopravy Dan Ťok.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 15.2.2017.

Tento tisk projednává zároveň Poslanecká sněmovna pod sněmovním tiskem č. 1031.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 6.5.2017.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 7.3.2017.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Jan Hajda, který přijal k tomuto tisku dne 11.4.2017 usnesení č. 60, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 61/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 8. schůzi a projednal jej dne 19.7.2017.

Svým usnesením č. 209, v hlasování č. 23 projednal tento tisk s výsledkem jednání - dává souhlas k ratifikaci.

Témata EUROVOC: Tádžikistánletecká dopravamezinárodní dopravaČeská republika