Senát
Jedenácté funkční období 2016-2018
Senátní tisk č. 67
(425 kB)
Zasedání Evropské rady (9. a 10. března 2017) - Komentovaný návrh pořadu jednání
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je Bohuslav Sobotka.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 20.2.2017.

Garančním výborem je Výbor pro záležitosti Evropské unie, jehož zpravodajem je sen. prof.RNDr. Václav Hampl, který přijal k tomuto tisku dne 28.2.2017 usnesení č. 38, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 67/1.

Senát zařadil tisk na svou 5. schůzi a projednal jej dne 8.3.2017.

Svým usnesením č. 100, v hlasování č. 11 projednal tento tisk s výsledkem jednání - bere na vědomí.