Senát
Jedenácté funkční období 2016-2018
Senátní tisk č. 69
(453 kB)
Zpráva vlády o přejímání legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii za rok 2016
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr vlády ČR Jan Chvojka.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 1.3.2017.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 7.3.2017.

Garančním výborem je Výbor pro záležitosti Evropské unie, jehož zpravodajem je sen. prof.RNDr. Václav Hampl, který přijal k tomuto tisku dne 12.4.2017 usnesení č. 58, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 69/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 6. schůzi a projednal jej dne 19.4.2017.

Svým usnesením č. 132, v hlasování č. 5 projednal tento tisk s výsledkem jednání - bere na vědomí.