Senát
Jedenácté funkční období 2016-2018
Senátní tisk č. 70
(5557 kB)
Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Vídeňská úmluva na ochranu ozonové vrstvy, sjednaná ve Vídni dne 22. března 1985, Montrealský protokol o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, sjednaný v Montrealu dne 16. září 1987, v platném znění, a změna Montrealského protokolu, přijatá v Kigali dne 15. října 2016
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr životního prostředí Richard Brabec.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 6.3.2017.

Tento tisk projednává zároveň Poslanecká sněmovna pod sněmovním tiskem č. 1048.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 6.5.2017.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 7.3.2017.

Garančním výborem je Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, jehož zpravodajem je sen. Jan Látka, který přijal k tomuto tisku dne 17.5.2017 usnesení č. 46, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 70/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 8. schůzi a projednal jej dne 19.7.2017.

Svým usnesením č. 213, v hlasování č. 38 projednal tento tisk s výsledkem jednání - dává souhlas k ratifikaci.

Témata EUROVOC: látky znečišťující stratosférumezinárodní úmluvaopatření na kontrolu znečištěníozonprevence znečištěníznečišťování atmosféryznečišťování stratosféryznečišťování životního prostředíČeská republika